Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Themadagen

NVLV organiseert i.s.m. Boerenverstand op 25 mei 2018 de themadag

Kringlooplandbouw en de overheid

Kringlooplandbouw raakt vele beleidsthema’s op verschillende overheidsniveaus. Denk aan bodem, waterkwaliteit, klimaat, natuur en biodiversiteit, maar ook aan een sterkere plattelandseconomie. Kringlooplandbouw streeft naar een circulaire i.p.v. een lineaire voedselproductie.

Deze themadag verschaft u een kijkje achter de schermen van een zich snel ontwikkelende kringlooplandbouw. Wat is de stand van zaken in onderzoek en praktijk? U ontmoet innovatieve kringloopboeren en ziet tevens hoe u met kringlooplandbouw uw bodem- en voedselbeleid kunt ondersteunen. De themadag vind plaats in het kader van het European Innovation Platform (EIP Drenthe en Utrecht). We kijken daarom ook naar het verbinden van (Europese) netwerken en nodigen bij deze vooral de beleidsmakers, beslissers en bestuurders in de melkveehouderij uit.

In de Schaapskooi te Lunteren begint de themadag om 9.30 uur, met inloop en koffie. We starten om 10.00 uur met de korte versie van de onlangs verschenen documentaire Winst met Kringlooplandbouw van Huib Schoonhoven en Karen Kuiper. De lunch is (uiteraard) biologisch.

Kringloopboeren bieden oplossingen voor maatschappelijke problemen die vragen om aanpassingen in het huidige landbouwproductieproces, zoals meer circulariteit en dus een verminderde afhankelijkheid van externe bronnen, waaronder soja en fossiele koolstof.

Kringlooplandbouw levert echter ook oplossingen voor herstel en behoud van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en -structuur, het behalen van klimaatdoelen en het realiseren van meer biodiversiteit. Het gecombineerd effect daarvan zal ons in staat stellen weer met natuurlijke middelen en in samenwerking met het bodemleven volwaardig voedsel te produceren. Kringlooplandbouw komt dus uiteindelijk ten goede aan onze gezondheid, geeft ons regionale voedselautonomie en tegelijkertijd de mogelijkheid de bodem in een betere conditie over te dragen aan volgende generaties.

Welke knelpunten zijn er op dit moment nog rondom kringlooplandbouw? Wat staat opschaling eigenlijk in de weg? En welke prikkel(s) of kennis ontbreekt er die meer boeren kan bewegen een echte kringloopboer te worden? Vanuit het beleid kijken we naar de elementen N (stikstof, in ammoniak en nitraat), P (fosfor, in fosfaat) en tegenwoordig steeds meer naar C (koolstof/klimaat). Echter ook de benutting van spoorelementen is van wezenlijk belang, omdat het daar onder invloed van een noodlijdend bodemleven maar al te vaak aan ontbreekt.

Het spreekt voor zich dat wanneer we streven naar een zo hoog mogelijke voedselkwaliteit, het behoud van onze belangrijkste productiefactor: de bodem wel in de uiteindelijke doelstelling dient te zijn meegenomen, met alles erop en erin.
Strookt het vigerende beleid wel met deze ambitie? Hoe kunnen we hierin verder komen?

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30Registratie en koffie
9.55Opening door de dagvoorzitter.
10.00Vertoning docu Winst met Kringlooplandbouw van Schoonhoven Producties
10.30Analyse van knelpunten en kansen voor kringlooplandbouw: Frank Verhoeven, adviesbureau Boerenverstand
11.00Stikstof over the top: mw. Geesje Rotgers, hoofdredacteur V-Focus
11.30Mobilisatie van fosfaten: prof. Thom Kuyper, hoogleraar bodemkwaliteit WUR, Wageningen University & Research
12.00Discussie en vragenronde
~
12.30Bio-lunch met soep, broodjes en rauwe melk van Cor den Hartog
~
13.30Verdieping koolstof, de spil waar het allemaal om draait: Toon Jansen, zelfstandig landbouwadviseur in Noord-Brabant. Terwijl koolstof (C) de basis van alle leven vormt, heeft de bodem onder invloed van gangbare landbouwmethodieken organische koolstoftekorten opgelopen. Kringlooplandbouw draagt daar oplossingen voor aan.
14.00Verdieping spoorelementen: Pius Floris, directeur Plant Health Cure, Oisterwijk Kringlooplandbouw is meer dan N, P en C. Hoe zit het met de spoorelementen? Die zijn co-factor bij enzymvorming, maar (te) vaak minimaal beschikbaar in de bodem. Moeten we dan voor elk elementje frequente bladbespuitingen gaan arrangeren?
14.30Voorbeeld uit de praktijk: Chr. van Winden, Land van Heusden Altena. Boer Christiaan van Winden beschrijft de knelpunten waar hij op bedrijfsniveau tegenaan loopt.
15.00Gezamenlijk formuleren van een actie-agenda Kringlooplandbouw met de deelnemers, richting Nederlandse overheden en richting Brussel.
Een kringloopboer profileert zich graag als “beter dan biologisch”, maar de bewijsvoering daaronder is nog lastig. Moeten de kringloopboeren zichzelf (onafhankelijk) laten certificeren om zich beter te onderscheiden van reguliere landbouw? Zich nadrukkelijker profileren naast een EKO keurmerk (dat ook maar beperkt een duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw borgt)? We gaan hierover graag met u in discussie.
16.00Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter.
16.05Drankjes en voortzetting van de discussies
17.00Sluiting
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
DATUM: vrijdag 25 mei 2018
9.30 uur inloop
Lokatie: De Schaapskooi
Grote Veenderweg 10
6741 MC Lunteren
T 0342 419008
De Schaapskooi in Lunteren


VOORINFORMATIE
prof. Thom Kuyper, pers. hoogleraar WUR
Frank Verhoeven, advies-
bureau Boerenverstand
Geesje Rotgers, vakblad V-Focus hoofdredactie
Pius Floris, directeur Plant Health Cure BV, Oisterwijk
Filter Welkom Vereniging Lidmaatschap Bestuur Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring